2/05/2011

A Xunta segue adiante co eólico que ameaza o Courel

A Xunta segue adiante co eólico que ameaza o Courel

Autoriza o proxecto que permite inxectar no sistema eléctrico a enerxía do parque. O ICOMOS alerta do seu impacto sobre a paisaxe e o Camiño Francés.Os ecoloxistas alertaron da máis que posible destrución dunha zona de alto valor natural incluída no LIC Ancares-Courel e esta fin de semana o Icomos (Consello Internacional de Monumentos e Sitios Históricos Artísticos), na súa condición de órgano asesor da Unesco, do seu impacto nun tramo do Camiño francés. O parque éolico da Serra do Oribio, dacabalo entre os concellos lucenses de Triacastela e Samos, está no punto de mira dende a súa aprobación por parte do Goberno galego en xullo de 2009. Mais a pesar de todas as reticencias, o Consello da Xunta declarou onte unha parte do parque –o proxecto LAT 132 kV Parque Eólico Serra do Oribio-Subestación Triacastela– de incidencia supramunicipal, polo que os planeamentos dos concellos lucenses terán que adaptarse ás determinacións contidas nel. Segundo asegurou a Xunta nun comunicado, este proxecto permitirá inxectar no sistema eléctrico a enerxía xerada polo parque eólico e “contribuirá á mellora da subministración e a avanzar no desenvolvemento das enerxías renovables en Galicia”.
Adxudicado a Fergo Galicia Vento S.G., a instalación contará con doce torres de 2 megawatts cada unha e situarase nunha das zonas máis protexidas do Courel.
Colectivos ecoloxistas e veciñais denunciaron no seu día o impacto visual e sobre o medio que terá esta infraestrutura, ademais das irregularidades detectadas na súa tramitación. Aínda que o ‘ok’ definitivo o recibiu da Xunta de Feijóo, o proceso comezou o 23 de xuño de 2005, cando a Xunta de Fraga sometía a información pública o parque para valorar o impacto ambiental e concluía o 12 de agosto de 2005 coa aprobación definitiva da declaración. Esta rapidez fixo que os colectivos denunciasen a situación, levando ó bipartito a paralizar a adxudicación ata a saída do Goberno.
O impacto sobre a zona foi corroborada esta fin de semana por unha delegación do Icomos –integrada por dous técnicos do ente un paisaxista externo– tras unha vista á zona. O presidente do comité científico internacional de itinerarios culturais da entidade, Víctor Fernández Salinas, mostrou a súa “preocupación” polo impacto desta instalación, de aí a súa chamada a buscar medidas que palíen esta máis que probable situación. Tras expresar a súa “grata” sorpresa polo excelente estado de conservación da contorna natural desa zona, asegurou que o parque é unha “posible ameaza” para a paisaxe e a ruta xacobea, na lista de bens patrimonio da humanidade dende hai 17 anos. Para o Icomos, este novo impacto podería provocar que o Camiño francés puidese perder esa condición.

http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/a-xunta-segue-adiante-co-eolico-que-ameaza-o-courel/idEdicion-2011-02-04/idNoticia-636498/

1/30/2010

Nota de prensa de SOS Courel

Ante a inminente instalación do parque Eólico do Oribio, no espazo natural Ancares-Courel, en plena Rede Natura 2000, e no territorio Histórico do Camiño de Santiago, Dog 19 de xuño de 2007, non temos máis reme dio que denunciar de novo a desfachatez dos tres partidos parlamentarios, que se poñen de acordo sempre que se trata de detruír o Courel de xeito miserable.

A maiores podemos ver no anuncio anterior como se declara a compatibilidade con varias futuras concesións mineiras no mesmo espacio, afectando tamén a Rede Natura. Esta é parte da “Marabunda ambiental” na que están sumindo ao Courel, mentres se anuncia e apraza unha e outra vez o Parque Natural.

O eólico, enclavado entre Samos, Triacastela e Folgoso do Courel, no medio da mellor terra para gando vacún de carne de toda a Galiza, devaluará definitivamente a “etiqueta” deste produto e as propiedades dos veciños das aldeas afectadas

Este Parque E, instalarase a 2 quilómetro das terras de Teixeira do Courel, a aldea natal do alcalde de Folgoso do Courel, que supoñemos estará informado, aínda que non presentou alegacións.

Os viraventos xirarán a 1600 metros de altitude, e serán visibles dende Astorga ata o Pico Sacro. Os muíños coroaran a ” Devesa do Oribio” o mellor bosque de todo o Camiño de Santiago

A Declaración de Impacto Ambiental, foi aprobada polo Bipartito o 12 de agosto de 2005 e publicada no DOG de 16/11/2005

Detalles “graciosos” do documento anterior:

1.- Na pax. 6
3.- CONDICIÓNS ESPECÍFICAS

3.1. Sobre a integración paisaxística

1. Co fin de compensar a incidencia visual do parque eólico, adoptaranse as medidas compensatorias propostas polo promotor e consensuadas coa Dirección Xeral de Turismo, destacando as relativas ao pintado das torres dos aeroxeradores con motivos do Camiño de Santiago, implantación de pantallas vexetais naqueles puntos onde teña lugar o impacto visual da obra proxectada e adecuación dunha sala como aula didáctica da enerxía eólica, entre outras.

Coa pantalla vexetal, deberían entón tapar todo o Camiño, como mínimo dende o Cebreiro ata Portomarín.

2.-Na pax. 8
1. Tendo en conta que o parque eólico proxéctase no espazo denominado “Ancares-Courel”, declarado Zona de Especial Protección dos Valores Naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril, e incluído na lista de lugares de importancia comunitaria LIC aprobada pola Decisión da Comisión de 7 de decembro de 2004, prestarase especial atención en non comprometer a persistencia dos hábitats naturais de interese comunitario presentes no polígono do parque, básicamente breixeiras secas europeas, asegurando o seu mantemento ou restablecemento nun estado de conservación favorable, tal como se establece na Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

En calquera caso, deberá corrixirse a afección prevista mediante a adopción dunha medida compensatoria consistente en aportar igual ou maior superficie que a afectada
2 polo proxecto, polo tanto igual ou maior que 67.098 m
. A parcela que se propoña deberá gardar ademais os seguintes requisitos:
Debe estar fóra do LIC pero contigua a este, co fin de compensar a superficie afectada polo proxecto. Debe ser unha parcela en couto redondo. Os hábitats que sustente deben compensar a superficie dos hábitats afectados, ou ben establecer as condicións para a súa adecuada implantación.

No apartado anterior autorizase, a apertura de outro furado na Rede Natura do Courel.

Fai poucos días consultadas as consellerías de Medio Ambiente e Industria, admitiron que este eólico íase instalar, porque ao iniciarse no Goberno “Fraga”, a empresa xa adquirira dereitos e si se rexeitaba, tiñan que indemnizar á empresa.

En todo caso tería que indemnizala a persoa ou persoas que se saltaron as leises. E o bipartito non pode disculparse, porque para entón estaban na oposición, con aceso a toda a información dende o inicio da tramitación ( ver directivas europeas sobre a participación do Público ).

Na tramitación da autorización da instalación deste Parque Eólico, ao noso entender, saltáronse varias disposicións europeas de obrigado cumprimento.

Por outra banda, non discutimos as bondades da enerxía eólica, pero non para instalar na Rede natura; Por exemplo, na Galiza só o 11% do territorio está protexido, na Comunidade de Madrid case o 40%, pero a maiores Madrid non instala eólica na súa Rede Natura, mentres a nosa Rede Natura produce parte da electricidade para esa Comunidade.

A maiores, a enerxía eólica que se produce na Galiza non substitúe a térmica, dándose o paradoxo de que estas térmicas multiplicarán a produción para rechear os paróns do vento.

10/28/2009

La Xunta autoriza el parque eólico pese a ubicarse en "área protegida"

S. OTERO - VIGO La Xunta ha autorizado el Proyecto Sectorial del Parque Eólico de Serra do Oribio (Triacastela-Samos) pese a estar ubicado en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) Ancares-Courel.
Tal y como informó ayer la asociación ecologista Adega, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 16 de julio publicó la aprobación definitiva por parte del Consello de la Xunta (28 de mayo) de este proyecto, paralizado desde julio de 2005. "Con este acuerdo, la política de conservación de espacios naturales y la política eólica vuelve a estar sometida a los intereses del negocio eléctrico y resulta injusto que en este caso se haya tramitado con toda celeridad", argumenta la asociación ecologista, que ya ha presentado un recurso de alzada para que "se revise todo el procedimiento administrativo". "La declaración de impacto ambiental no tiene adecuadamente en cuenta que el parque está ubicado en un LIC de la Red Natura", insiste Adega.
Tras la paralización durante la etapa del bipartito, la Dirección Xeral de Industria ha aprobado las instalaciones de este parque eólico perteneciente a Fergo Galicia Vento S.L; una instalación que tendrá 24 megavatios: 12 torres de 2 megavatios cada una. Adega asegura que la Declaración de Impacto Ambiental fue tramitada con una "inaudita celeridad" teniendo en cuenta que este tipo de procedimiento tarda más de un año en hacerse efectivo. El parque eólico se ubica en un LIC de la Red Natura que, además, ha iniciado los trámites para convertirse en parque natural.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer en referencia a la revisión del concurso eólico que la Admininstración "está evaluando para comprobar la legalidad jurídica de las adjudicaciones provisionales".
"Hay que comprobar la legalidad y después cumplir con los intereses de Galicia. La asesoría jurídica estudia los más de cincuenta recursos recibidos, muchos son amplios y complejos. En las próximas semanas, la asesoría jurídica elevará al Gobierno el dictamen sobre la legalidad o no de las adjudicaciones provisionales", explicó ayer el presidente, que evitó pronunciarse "mientras tanto" sobre si se derogará o no el concuso eólico tras la gestión del bipartito.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009072100_4_350620__Galicia-Xunta-autoriza-parque-eolico-Ancares-pese-ubicarse-area-protegida

8/28/2009

Energía eólica: pelotazo eólico

La Voz de Galicia, 05 de enero del 2005

JAVIER GUITIÁN

A LOS QUE no somos especialistas en el tema siempre nos ha sorprendido que un país como Galicia, a la cola de Europa en la mayoría de los indicadores sociales, ambientales, etcétera, ocupe una posición destacada en el campo de la energía eólica. Desde mi ignorancia, siempre pensé que simplemente se trataba de la ausencia de un modelo energético para el país que posibilitaba a determinadas empresas el hacer negocio al amparo de las subvenciones públicas; sin embargo, ha sido un interesante reportaje publicado en la sección de Economía de La Voz de Galicia (martes 7 de diciembre) el que, creo, me lo ha aclarado de forma definitiva.

Vamos a ver si lo he entendido. Una empresa con un capital social de 3.000 euros (500.000 pesetas) constituida por personas sin relación previa con el sector energético consigue la adjudicación, pongamos por caso, de 10 megavatios. Inmediatamente pone la concesión en el mercado y obtiene 1,3 millones de euros por megavatio, es decir 13 millones de euros. Pero es que además, detalle menor, se han colado 455 megavatios de más! ¿A que la inversión es buena? Eso no me lo da mi banco!

La cuestión no es baladí porque además de explicar el origen de la nueva «religión eólica» contribuye a aclarar algunas cuestiones ambientales que siempre me han preocupado. En primer lugar, nunca he entendido por que individuos, empresas o sectores de la administración que se han caracterizado por su desprecio más absoluto al medio ambiente abrazan repentinamente el credo de las energías alternativas y repiten los nuevos mandamientos acerca del efecto invernadero, el calentamiento global, la conservación de la biodiversidad, etcétera En segundo lugar, la cuestión me aclara por qué evaluaciones de impacto ambiental con un nivel científico propio de un concursante de Gran Hermano superan sin problema los controles ambientales en nuestra comunidad. No importa que ignoren los efectos de los parques eólicos sobre la flora, la fauna, el paisaje, tampoco el efecto multiplicador de la instalación próxima de muchos de ellos, todo vale por las energías limpias.

Me dirán que me opongo al desarrollo de energías alternativas, que critico a las empresas que invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías y que pongo en peligro puestos de trabajo. Pues no, no es eso. De lo que se trata es de que todo el mundo sabe lo que pasa con las concesiones, de que la administración conoce los daños ambientales causados por muchos parques y de que, como otras veces, no se hace nada. Se trata simplemente de un pelotazo, eólico, alternativo, limpio, pero pelotazo al fin y al cabo.

En fin, como siempre la noticia tiene un lado bueno que es necesario subrayar para no caer en el pesimismo. Cualquier persona puede hacerse rica en Galicia en poco tiempo, si tiene buenas relaciones, aunque el megavatio le suene a nombre de discoteca y se lleve por delante alguna planta endémica, turbera, etc. Tendremos que aceptarlo pero, por favor, basta ya de vendernos la preocupación por la conservación del medio ambiente y acercaros a pasear por la sierra de A Gañidoira: es lo más parecido que he visto a un moderno vía crucis.